Home
Missie en Visie
Diensten
Contact
Home

avdD finance in Control
adviseert organisaties in het midden- en kleinbedrijf en non-profitorganisaties met het verbeteren van de financiële resultaten.

Goede financiële resultaten zijn voor iedere organisatie van cruciaal belang. Belangrijk hierbij is dat de onderneming financieel zo optimaal mogelijk is ingericht. Goede informatie is essentieel voor het sturen op effectiviteit en efficiency. Deze informatie wordt in de gehele organisatie opgebouwd en moet van betrouwbare kwaliteit zijn. Pas wanneer dit het geval is zal de hiervan afgeleide managementinformatie van waarde zijn. Garbage in is garbage out.

Managementinformatie dient met name gebruikt te worden om begrip te krijgen van de eigen organisatie. Pas wanneer directie en management periodiek de informatie analyseert en evalueert kan visie en beleid voor de toekomst bedacht worden. Als men durft te leren van ontstane fouten wordt de kans gecreëerd de organisatie effectief bij te sturen.

Hierbij mag de samenhang van de verschillende organisatieonderdelen niet uit het oog worden verloren. Voor het goed functioneren van de gehele organisatie is het van meer belang dat in de bedrijfsprocessen wordt samengewerkt dan dat een enkel onderdeel van de organisatie excelleert.

Het werk van een financieel advsieur vereist een heldere blik die niet beïnvloed wordt door hiërarchische afhankelijkheden en relaties binnen een organisatie.
avdD finance in Control is ervan overtuigd dat een adviseur beter functioneert wanneer deze als buitenstaander kritisch en met logica naar financiële processen kijkt en vervolgens adviseert wat verbeterpunten zijn. 
HomeMissie en VisieDienstenContact